ریشه زنی فرش دستباف

ریشه زنی فرش دستباف

متخصصین ما با استفاده از جدیدترین روش ها در زمینه بازسازی ریشه فرش  های ابریشمی ،پشمی و پنبه ایی در تلاش هستند که سلیقه شما مشتریان عزیز را به نحو احسن برآورده  کنند.

خدمات ریشه زنی ما

ریشه زنی به روش مغزی

در این روش ریشه ها قدیمی از داخل فرش به انداره 2 الی 3 سانت خارج وریشه ها جدید جایگزین می شود.

زیر رو کردن ریشه ها

بعد از اتمام تعویض ریشه های پشت و رو قالی با توجه به نوع ریشه اقدام به زیر و رو ریشه های جدید می کنیم.

دوگره و اتمام کار

بعد از اتمام زیر و رو کردن ریشه های جدید برای استحکام بیشتر اقدام به دوگره می شود.

Visits: 275