مرمت انواع فرش دستباف

مرمت انواع فرش دستباف

لیست خدمات فرش دستباف

بیدخوردگی فرش دستباف

بیدخوردگی فرش دستباف بعلت نگهداری غلط اتفاق می افتد

پوسیدگی فرش

معمولا جنس چله از پنبه می باشد نسبت به رطوبت آسیب پذیر می باشدhttp://کلیک کنید

سوختگی فرش دستباف

قالی دستباف بخاطر الیاف پشمی که در بافت آن بکار می رود به نسبت فرش ماشینی در برابر حرارت مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد

لیست خدمات سرویس فرش

ریشه زنی
ریشه زنی

در صورت آسیب دیدگی ریشه به مرو زمان به بافت فرش نیز آسیب میرسد

چرم دوزی

جهت جلوگیری از سر خوردن فرش و زیبایی فرش بر پشت فرش  دوخته می شود.

جاجیم دوزی

برای جلوگیری از سایش زود هنگام  ریشه ها فرش در تماس از جاجیم استفاده میشود.