امداد فرش

امداد فرش

سوختگی فرش

 

 

 

 

سوختگی بر اثر افتادن زغال،سیگارو عوامل دیگر بر روی فرش ماشینی و دستباف 

سوختگی فرش

پارگی و پوسیدگی فرش

 

 

 

 

 

پارگی و یا پوسیدگی فرش دستباف و ماشینی 

خدمات سرویس فرش


ریشه زنی

تنوع ریشه برای انواع فرش

کاور ریشه
کاور ریشه

 

کاور های متنوع برای فرش های شما

بازدیدها: 33