رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Blog Post

چرا نباید فرش دستباف درخانه شست

نوامبر 9, 2019 آموزشی کاربردی
چرا نباید فرش دستباف درخانه شست

چرا نباید فرش دستباف درخانه شست

فرش دستباف تشکیل یافته از 3 جز که عبارتند از چله ، پود ، خامه

خامه فرش انواع مختلف دارد که عبارتند :پشم ،ابریشم

خامه فرش بیشترین تماس با پای ما دارد . نقش و نگار فرش بستگی به تمیزی و آراستگی این جز فرش هست.

شستشو فرش دستباف در خانه

علت اینکه نباید در خانه فرش دستباف را شست

زمانی که ما در خانه شیر آب را بر روی فرش میگیریم و گاهی متاسفانه با آب گرم این کار صورت می گیرد ناخواسته رنگ های فرش بر روی سطح فرش مشخص می شود

چرا در قالیشویی معتبر این اتفاق نمی افتد

درکارگاههای قالیشویی با مواد خاص نسبت به تثبت رنگ اقدام و کمتراز 5 دقیقه حدود 90 درص آب را از داخل فرش توسط دستگاه آبگیر خارج می کنند .آیا شما می توانید در خانه به این سرعت آب را از داخل فرش دستباف خارج کنید.

کاربران

لینک اشتراک این مطلب

http://fi9.ir/3hky10

نحو صحیح شستشو فرش دستباف

برای 12 متر فرش یک استکان شامپو فرش همراه یک استکان سرکه سفید در یک دشت آب سرد ریخته و بهم میزنیم تا کف کند با یک پارچه نخی فقط کف بر روی  فرش می کشیم .

Taggs:
1 Comment
Write a comment