رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Blog Post

فرش کپی چیست

نوامبر 8, 2019 آموزشی کاربردی

فرش کپی چیست

شناخت تقلب در فرش ماشینی

فرش کپی چیست

فرش های ماشینی هست که یک رنگ بافته شده  و

سپس با دستگاه های چاپ انواع نقشه را بروی  و پشت فرش چاپ می کنند

آشنایی با فرش کپی
فرش کپی

معایب این گونه فرش ها چیست

معایب بزرگی که این فرش ها دارند یکبار مصرف بود و با اولین شستشو رنگ های

بکار رفته بر روی فرش کم رنگ شده و بمرور زمان نقش و نگار از روی فرش محو می شود

نحو شناخت این گونه فرش ها:

با باز کردن لای پرز فرش براحتی می توانید متوجه بشید که ته گره فرش با رنگ روی گره متقاوت هست

آشنایی با فرش کپی
Taggs:
Write a comment