چرا نباید فرش دستباف درخانه شست


قاطی کردن رنگ فرش

چرا نباید فرش دستباف درخانه شست

فرش دستباف تشکیل یافته از 3 جز که عبارتند از چله ، پود ، خامه

خامه فرش انواع مختلف دارد که عبارتند :پشم ،ابریشم

خامه فرش بیشترین تماس با پای ما دارد . نقش و نگار فرش بستگی به تمیزی و آراستگی این جز فرش هست.


آشنایی با انواع گره ها


رفع رنگ دویدگی

شستشو فرش دستباف در خانه

علت اینکه نباید در خانه فرش دستباف را شست

زمانی که ما در خانه شیر آب را بر روی فرش میگیریم و گاهی متاسفانه با آب گرم این کار صورت می گیرد ناخواسته رنگ های فرش بر روی سطح فرش مشخص می شود


نگهداری فرش دستباف

چرا در قالیشویی معتبر این اتفاق نمی افتد

درکارگاههای قالیشویی با مواد خاص نسبت به تثبت رنگ اقدام و کمتراز 5 دقیقه حدود 90 درص آب را از داخل فرش توسط دستگاه آبگیر خارج می کنند .آیا شما می توانید در خانه به این سرعت آب را از داخل فرش دستباف خارج کنید.


ریشه زنی قالی دستباف

کاربران

لینک اشتراک این مطلب

http://fi9.ir/3hky10

نحو صحیح شستشو فرش دستباف

برای 12 متر فرش یک استکان شامپو فرش همراه یک استکان سرکه سفید در یک دشت آب سرد ریخته و بهم میزنیم تا کف کند با یک پارچه نخی فقط کف بر روی  فرش می کشیم .


Facebook


Twitter


Google-plus


Instagram


Whatsapp

Hits: 73

One response to “چرا نباید فرش دستباف درخانه شست”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *