رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Blog Post

رفع رنگ دویدگی

رفع رنگ دویدگی

رفع رنگ دویدگی در قالی دستبافت

  هر گاه رنگهاي طرح در زمينه سفيد يا كرم فرش به هر دليل سرايت كرده باشد(مثلا حين شستشو) و به اصلاح دويده شده باشد به كمك ماده شيميايي هيدروسولفيت دو سود با كمي حوصله و دقت مي توان آن ها را از زمينه فرش پاك نمود .اينگونه كه مقداری از اين ماده را در ماست ترش و آب حل نموده و سپس با يك قلم موي نقاشي تمام قسمت هاي رنگ دويده شده را به طور كامل آغشته به اين محلول نموده بايد بدانيم كه ميزان هيدروسولفيت به كار رفته در اين محلول كاملا تقريبي بوده و با تجربه به دست مي آيد (تقریبا نصف قاشق چایخوری در یک لیوان محلول ماست ترش و آب) . برای اینكه زمينه كار بعد از خاتمه عمليات بيش از حد به رنگ سفيد در نیاید مقداری عصاره پوست گردو یا چاي دم كرده را به محلول اضافه می نماییم . پس از چند ساعت بايد با سنگ پا گرد خشك شده ماست را از روي فرش زدودو سپس فرش را جارو زد.

البته باید توجه داشته باشید که مطلب فوق، بسیار کلی هست!

رنگ دویدگی
Taggs:
1 Comment
Write a comment