رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Blog Post

ریشه زنی قالیچه دستباف

ریشه زنی قالیچه دستباف

قالیچه های دستباف که به مرو زمان ریشه هایش ساییده و کنده شده  و هزینه ریشه زدن

با دست صرفه اقتصادی نداره یکی از بهترین روش ها برای حفظ زیبایی فرش ریشه زدن با دستگاه می باشد.

فیلم زیر مشاهده کنید

برای دیدن فیلم کلیک کنید

بازسازی ریشه
Taggs:
Write a comment