رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Blog Post

سوختگی فرش ماشینی

سوختگی فرش ماشینی

سوختگی فرش ماشینی

سوختگی بر اثر افتادن زغال و پراکنندگی در فرش  از جنس اکرولیک می باشد

که منجر به سوختگی پرز رو  فرش که شده است

محو سوختگی فرش با حدمات ترمیمی که انجام شده است

Taggs:
2 Comments
  • زهرا 2:51 ب.ظ آوریل 20, 2019 پاسخ

    سلام خیلی جالب هست

  • حسن 3:03 ب.ظ آوریل 25, 2019 پاسخ

    خیلی کارتون جالب و زیباست

Write a comment