روگیری فرش|پرداخت فرش

روگیری فرش|پرداخت فرش بعد اتمام بافت  فرش و یا تابلو فرش مهمترین قسمت عملیات سرویس و تکمیلی فرش پرداخت (روگیری ) می باشد در صورتی این کار بصورت صحیح و اصولی انجام نشود تمامی زحمات بافنده هدر می رود در ادامه فیلم پرداخت فرش مشاهده کنید کلیک کنید Visits: 97