امداد فرش

امداد فرش

سوختگی فرش

سوختگی فرش

سوختگی بر اثر افتادن زغال،سیگارو عوامل دیگر بر روی فرش ماشینی و دستباف 

پارگی و پوسیدگی فرش

پارگی و یا پوسیدگی فرش دستباف و ماشینی 

خدمات سرویس فرش

ریشه زنی

تنوع ریشه برای انواع فرش

کاور ریشه

کاور های متنوع برای فرش های شما

کاور ریشه

بازدیدها: 42

15 ژانویه 2020
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.