رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Tag: شیراز دوزی

اکتبر 21, 2018 شیراز زنی|سردوزی با دستگاه

شیراز زنی|سردوزی با دستگاه شیرازه قالیچه ها به مرور زمان ساییده شده و گاهی دچاره پارگی می شود یکی از…