مصاحبه با استاد مراد شیرین روزنامه شهر آرا

مصاحبه با استاد مراد شیرین روزنامه شهر آرا متن گفتگو  خانم مریم قاسمی روزنامه نگار  روزنامه شهر آرا با استاد مراد شیرین رفوگري كه به اصالتش چنگ مي زند با « مرادشيرين» رفوگر محله مطهري ۱۳۸۸/۷/۵ مريم قاسمي – قلاب در دستش و زير نگاه تيزش دقيق شده. تارهاي پوسيده را سوزن‌‌كش مي‌كند و قسمت‌هاي …

مصاحبه با استاد مراد شیرین روزنامه شهر آرا ادامه »