نگهداری حیوانات روی فرش

نگهداری حیوانات روی فرش مردم حیوانات شان را دوست دارند. با این حال توله مانند کودک انسان، در ماه های اول همه چیز را دندان می زنند. که گاهی اوقات ممکن است فرش تان باشد. در این شرایط موادی مانند نفتالین می توانند موثر باشند زیرا سگ ها از بوی آن متنفرند. اگر سگ تان …

نگهداری حیوانات روی فرش ادامه »