رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Tag: مرمت ریشه

نوامبر 13, 2019 محافظت از ریشه فرش

محافظت از ریشه فرش   فرشی را که روی زمین پهن می کنید به مرور زمان دچار کثیفی می شود…

اکتبر 21, 2018 ریشه زنی قالیچه دستباف

ریشه زنی قالیچه دستباف قالیچه های دستباف که به مرو زمان ریشه هایش ساییده و کنده شده  و هزینه ریشه…

سپتامبر 16, 2018 ریشه زنی فرش ماشینی

ریشه زنی فرش ماشینی ریشه های فرش ماشینی به مرور زمان ساییده شده و شروع به کنده شدن می کند…