عوامل آسیب رسان به فرش

رنگ پریدگی

رنگ پریدگی فرش

رنگ پریدگی فرش نور: قرار گرفتن اشياء به مدت طولانی در برابر نور درخشان روز، نور مستقيم آفتاب وحتی لامپهای فلورسنت موجب رنگ پريدگي ، خشكی وشكنندگی مواد سلولزی مانند پنبه مي شود. ميزان خسارات وارده بر اثر تابش مستقيم نور به سه عامل بستگی دارد. الف – شدت تابش نور ب ـ مدت زمان تابش …

رنگ پریدگی فرش ادامه »

پوسیدگی فرش

تاثیر آب و هوا بر فرش

تاثیر آب و هوا بر فرش   تاثیرآب وهوا: يكی از مهمترين عوامل آسيب رسان به كليه اشياء، آب وهوا وشرايط آن است . آب وهوا مي تواند خودبه خود وبه طور مستقيم نيز به اشياء صدمه برساند ويااين كه شرايط وزمينه های مناسب را به نحوی فراهم سازد كه عوامل ديگر به اشياء صدمه …

تاثیر آب و هوا بر فرش ادامه »