ریشه زنی

ریشه زنی قالیچه دستباف

ریشه زنی قالیچه دستباف قالیچه های دستباف که به مرو زمان ریشه هایش ساییده و کنده شده  و هزینه ریشه زدن با دست صرفه اقتصادی نداره یکی از بهترین روش ها برای حفظ زیبایی فرش ریشه زدن با دستگاه می باشد. فیلم زیر مشاهده کنید برای دیدن فیلم کلیک کنید Visits: 39

ریشه زنی فرش ماشینی

ریشه زنی فرش ماشینی ریشه های فرش ماشینی به مرور زمان ساییده شده و شروع به کنده شدن می کند و موجب نازیبایی فرش می شودبرای رفع این عیب ریشه های قبلی از فرش جدا و با دستگاه در کمترین زمان ریشه جدید بر روی فرش زده می شود بعد از ریشه زنی با دستگاه …

ریشه زنی فرش ماشینی ادامه »