رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Tag: آگاهی

آوریل 24, 2020 علل ایجاد بوی بد فرش

علل بوی بد فرش از دلایل ایجاد بوی بد فرش ماشینی عبارتند از: 1-ریختن مایعات برروی فرش و نفوذ در…