رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

چگونگی محو سوختگی فرش

چگونگی محو سوختگی فرش

سوختگی فرش با زغال ، سیگار یکی از مشکلات روبه رشد در شهرها  به شمار می رود. از آنجاییکه فرش بعلت گران شدن مواد اولیه با رشد قیمت همراه شده ، مشکلات مربوط به تامین و جایگزینی آن باعث نگرانی برای مردم شده است .

 

گروه خدمات فرش مراد شیرین با هدف ارایه راه حلی جهت مرمت و رفع این عیب از فرش ماشینی با بهترین روش و مناسب تریت قیمت درخدمت شما شهروندان محترم در سراسر شهر می باشد.

در فرش ماشینی سوخته شده بر اثر افتادن زغال پرز فرش بر اثر حرارت سوخته شده هست.

نوع پرز فرش اکرولیک می باشد که در این نوع سوختگی پرز تغییر رنگ داده و به رنگ زرد تا قهوه ایی پررنگ تغییر رنگ می دهد.

عکس زیر مشخص هست.

پس از برسی نوع پرز فرش با دقت قسمت سوختگی تخلیه می شود.

عکس زیر مشخص هست

 از پشت فرش با توجه به نقشه و رنگ اقدام به بافت قسمت سوختگی فرش می کنیم.

پس از اتمام کار نوبت به مرحله تکمیلی و قیچی زدن پرزهای اضافی میباشد .

پس از این مرحله کار رفو فرش به اتمام می رسد.

 

Write a comment