رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

ماه: سپتامبر 2018

سپتامبر 22, 2018 سوختگی فرش ماشینی

سوختگی فرش ماشینی سوختگی بر اثر افتادن زغال و پراکنندگی در فرش  از جنس اکرولیک می باشد که منجر به…

سپتامبر 16, 2018 ریشه زنی فرش ماشینی

ریشه زنی فرش ماشینی ریشه های فرش ماشینی به مرور زمان ساییده شده و شروع به کنده شدن می کند…