رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

ماه: آگوست 2018

آگوست 30, 2018 نگهداری فرش دستبافت

نگهداری فرش دستبافت 1.در صورتی که میخواهید فرش دستباف تان را انبار کنید یا به عبارتی آن را در یک…

آگوست 24, 2018 آشنایی با ابزار و وسایل رفوگری

  آشنایی با ابزار و وسایل رفوگری در این حرفه وسایل و ابزاری که مورد استفاده قرار می گیرد، تقریباً…

آگوست 15, 2018 آشنایی با انواع گره ها کاربردی دربافت قالی

آشنایی با انواع  گرههاي كاربردي در بافت قالي گره های متقارن یا ترکی گره های نا متقارن یا فارسی از…

آگوست 12, 2018 تعمیر فوری فرش در مشهد

تعمیر فوری فرش شما عزیزان در صورت نیاز فوری به مرمت فوری با ما می توانید از طریق شماره های…