امداد فرش

سوختگی فرش

سوختگی بر اثر افتادن زغال،سیگارو عوامل دیگر بر روی فرش ماشینی و دستباف

سوختگی فرش

پارگی و پوسیدگی فرش

پارگی و یا پوسیدگی فرش دستباف و ماشینی

خدمات سرویس فرش

ریشه زنی

تنوع ریشه برای انواع فرش


کاور ریشه

کاور ریشه

کاور های متنوع برای فرش های شما

تماس با ما

09155003180
09354311832
05137247545

استان خراسان رضوی، مشهد، خیابان قرنی9 بعد از چهارراه اول

Hits: 10