رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

درباره ما

در باره ما

رفو سوختگی فرش ماشینی

بیش از 2500 مشتری به ما اعتماد دارند

حسین شیرین
بافت قسمت رفو

گروه خدمات رفوگری فرش مراد شیرین با بیش از 50 سال سابقه،با اعتقاد به ارایه خدمات باکیفیت برپایه دانش فنی روز وتخصص به انواع فرش های دستباف و ماشینی آماده  خدمت رسانی و ترمیم انواع فرش های آسیب دیده در استان خراسان رضوی و کرمان می باشد.

سوختگی فرش

50

سال تجربه

چرا ما را انتخاب کنید؟

روی انجام سریع کارهایمان تمرکز می کنیم

با اعتقاد به ارایه خدمات باکیفیت برپایه دانش فنی روز وتخصص و پشتوانه 50 سال تجربه به انواع فرش های دستباف و ماشینی