رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Blog Post

نکته مهم وکلیدی شستشو فرش در خانه

نوامبر 8, 2019 آموزشی کاربردی
نکته مهم وکلیدی شستشو فرش در خانه

نکته مهم وکلیدی شستشو فرش

قسمت زیر چرم از نقاطی هست که بیشترین آسیب پوسیدگی فرش  ماشینی بعد از شستسو اتقاق می افتد.

علت چیست : زمان که فرش شستشو داده می شود این قسمت بعلت اینکه هوا کمتر رد وبدل می شود در نتیجه خشک نمی شود و با توجه به اینکه جنس استفاده شده پلاستیک هست رطوبت در این ناحیه می ماند و فرش بعد از مدتی تار و پود فرش آسیب دیده و منجر به پوسیدگی فرش می شود .

راه حل : زمانی که فرش در مکان مورد نظر پهن شده با سشوار قسمت زیر چرم را با سشوار خشک کنیدو یا از روی فرش با سشوار نسبت به خشک کردن آن ناحیه اقدام کنید

Taggs:
Write a comment