رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Blog Post

جاجیم دوزی ریشه فرش

جاجیم دوزی ریشه فرش

جاجیم دوزی

جاجیم دوزی ریشه های فرش

ریشه های فرش قبل از جاجیم دوزی

جاجیم دوزی یا نوار دوزی برای حفظ ریشه ها از ساییدگی ونیز گاهی افراد دوست دارند که ریشه ها قالی زیر فرش قرار گیرند که متاسفانه با چسب اقدام به این کار می کنند که منجر به پوسیدگی ریشه ها می شود که بهترین کار فرار دادن ریشه ها در داخل جاجیم می باشد. این خدمات فرش در منزل انجام می گیرد

ریشه فرش

ریشه در داخل جاجیم

با جاجیم دوزی ریشه ها آسیب نمی بیند و در حالت مرتب قرار می گیرند

جاجیم دوزی فرش

مزایای کاور ریشه

موجب افزایش عمر مفید ریشه فرش شده و ریشه نیاز به ترمیم و رفو نخواهد داشت.
کاور ریشه فرش همچنین موجب می شود که نظم ریشه های فرش حفظ شود.
از آنجا
1
که روی لبه فرش محکم می شود از کثیفی آن جلوگیری می کند.
هیچ چسبی روی کاور ریشه فرش وجود ندارد و به ریشه فرش آسیب نمی رساند.
قیمت کاور ریشه فرش بسیار پایینتر از خدمات ریشه زنی می باشد.

کاور ریشه
Taggs:
1 Comment
  • refo 7:07 ب.ظ آوریل 27, 2019 پاسخ

    برای جلوگیری از بین رفتن ریشه ها خیلی جالب هست

Write a comment