نمونه کارها

روی کار ما حساب کنید


چگونگی محو سوختگی فرشچگونگی محو سوختگی فرش

چگونگی محو سوختگی فرشسوختگی فرش با زغال ، سیگار یکی از مشکلات روبه رشد در شهرها  به شمار می رود. از آنجاییکه فرش بعلت گران شدن مواد اولیه با رشد …


لول شدگی فرشلول شدگی فرش

لول شدگی فرش
با لول شدگی فرش چکار کنیم
یکی از عیوب ظاهری فرش ها لول شدن فرش می باشد.جهت برطرف کردن
این عیب ظاهری یکی از روش ها …


جاجیم دوزی ریشه فرشجاجیم دوزی ریشه فرش

جاجیم دوزی ریشه فرش
جاجیم دوزی یا نوار دوزی برای حفظ ریشه ها از ساییدگی ونیز گاهی افراد دوست دارند
که ریشه ها قالی زیر فرش قرار گیرند که متاسفانه …


پارگی فرش دستباف بر روی دار قالیپارگی فرش دستباف بر روی دار قالی

پارگی فرش دستباف بر روی دار قالی
پارگی فرش در زمان بافت قالی دستباف بر روی دار بعلت کشش زیاد و یا قرار گرقتن وسیله
لای چله ها اتفاق می …


لکه چسب روی فرش چگونه پاک کنیملکه چسب روی فرش چگونه پاک کنیم

لکه چسب روی فرش چگونه پاک کنیم
گاهی اوقات چسب بر روی فرش ریخته می شود که بعلت ساختاری که مواد تشکیل دهنده پرز فرش و چسب دارند سریع واکنش …


نمونه رفو سوختگی انواع فرش ماشینینمونه رفو سوختگی انواع فرش ماشینی

نمونه رفو سوختگی انواع فرش ماشینی
در این قسمت از سایت نمونه رفو فرش های  ماشینی سوخته شده توسط این کارگاه بنمایش گذاشته شده است
#gallery-11 {
margin: auto;
}


بافت سوختگی فرش ماشینیبافت سوختگی فرش ماشینی

www.refo.ir
بافت سوختگی فرش ماشینی با دست
جهت مشاهده فیلم کلیک کنید


چگونگی محو سوختگی فرشچگونگی محو سوختگی فرش

چگونگی محو سوختگی فرشسوختگی فرش با زغال ، سیگار یکی از مشکلات روبه رشد در شهرها  به شمار می رود. از آنجاییکه فرش بعلت گران شدن مواد اولیه با رشد …


لول شدگی فرشلول شدگی فرش

لول شدگی فرش
با لول شدگی فرش چکار کنیم
یکی از عیوب ظاهری فرش ها لول شدن فرش می باشد.جهت برطرف کردن
این عیب ظاهری یکی از روش ها …


جاجیم دوزی ریشه فرشجاجیم دوزی ریشه فرش

جاجیم دوزی ریشه فرش
جاجیم دوزی یا نوار دوزی برای حفظ ریشه ها از ساییدگی ونیز گاهی افراد دوست دارند
که ریشه ها قالی زیر فرش قرار گیرند که متاسفانه …


پارگی فرش دستباف بر روی دار قالیپارگی فرش دستباف بر روی دار قالی

پارگی فرش دستباف بر روی دار قالی
پارگی فرش در زمان بافت قالی دستباف بر روی دار بعلت کشش زیاد و یا قرار گرقتن وسیله
لای چله ها اتفاق می …


لکه چسب روی فرش چگونه پاک کنیملکه چسب روی فرش چگونه پاک کنیم

لکه چسب روی فرش چگونه پاک کنیم
گاهی اوقات چسب بر روی فرش ریخته می شود که بعلت ساختاری که مواد تشکیل دهنده پرز فرش و چسب دارند سریع واکنش …


نمونه رفو سوختگی انواع فرش ماشینینمونه رفو سوختگی انواع فرش ماشینی

نمونه رفو سوختگی انواع فرش ماشینی
در این قسمت از سایت نمونه رفو فرش های  ماشینی سوخته شده توسط این کارگاه بنمایش گذاشته شده است
#gallery-11 {
margin: auto;
}


بافت سوختگی فرش ماشینیبافت سوختگی فرش ماشینی

www.refo.ir
بافت سوختگی فرش ماشینی با دست
جهت مشاهده فیلم کلیک کنید

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hits: 289