رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

آموزش رفوگری فرش

آموزش رفوگری فرش

ما به شما هنر رفوگری حرفه ایی آموزش می دهیم

مزیت آموزش ها ما

ما آموزش های خود را بر اساس روش های بروز و انتقال تجربیات چندین سال گذشته پایه گذاری کردیم.

مدیریت زمان

زمان برگزاری دوره آموزش با توجه به وضعیت زمان شما و بصورت شناور تنظیم می شود.

Read More

آموزش در مکان شما

برای افرادی که به هر نحوی مشکل حضور در کارگاه دارند آموزش در مکانی که شما تعیین می کنید برگزار می شود.

Read More

هزینه شناور

با توجه به میزان زمانی که برای یادگیری وقت می گذارید هزینه آموزش محاسبه می شود.

Read More

پشتیانی شغلی

از نظر ابزار و مواد اولیه در هر زمان و مکان شما را پشتیبانی و حمایت قرار می دهیم

Read More

بازآموزی مطالب آموزشی

روش های جدید را ما با شما تبادل نظر می کنیم.

Read More

پشتیانی آموزش در هر زمان

بعد از اتمام آموزش در صورت هر گونه سوال و مشکل چه بصورت حضوری ،تلفنی و تصویری ما شما را رایگان پشتیبانی می کنیم.

Read More

بررسی اجمالی

هنر رفوگری فرش از زمره هنر هایی هست که در سراسر دنیا کاربردی بوده و یکی از نیازهای افراد در هر جامعه و سلیقه می باشد.رفوگری فرش زاییده فکر ایرانی بود و رشد وتکامل پیدا کرد چون فرش در ایران پایه گذاری شد. زبده ترین و ماهرترین رفوگران فرش در ایران ظهور کردند و در جهان پر آوازه و مشهور

وقت طلاست

ما با سریع ترین روش ها همراه با بکار گیری از تجربه ودانش  فوت فن رفوگری فرش را در کمترین زمان به شما آموزش می دهیم

رفو پارگی