مرمت انواع فرش های دستباف
مرمت انواع فرش های دستباف
رفو و باز سازی انواع عیوب فرش دستباف
رفو انواع فرش ماشینی
رفو انواع فرش ماشینی
مرمت و رفو سوختگی فرش ماشینی
مرمت و بازسازی ریشه فرش
مرمت و بازسازی ریشه فرش
بازسازی ریشه فرش دستباف بصورت فابریک
ریشه زنی فرش  با دستگاه
ریشه زنی فرش با دستگاه
ریشه زنی انواع فرش دستباف و ماشینی با دستگاه
سرویس فرش
سرویس فرش
جاجیم شیرازه دوگره

خدمات ما

زمان خود را به بهتر کردن خود با مطالعه نوشته های دیگران اختصاص دهید. بنابراین شما به سادگی
آنچه را بدست می آورید که دیگران سخت برای آن زحمت کشیده اند.خدمات ما

درباره ما​

کارگاه خدمات و رفوگری فرش مراد شیرین با بیش از 50 سال سابقه،با اعتقاد به ارایه خدمات باکیفیت برپایه دانش فنی روز وتخصص به انواع فرش های دستباف و ماشینی آماده  خدمت رسانی و ترمیم انواع فرش های آسیب دیده در استان خراسان رضوی و کرمان می باشد.

حسین شیرین

مرمتکار برجسته مدیریت سایت refo.ir

مراد شیرین

استاد کار با 50 سال سابقه

مسعود شیرین

مرمت کار برجسته

مهندس حسن شاندیزی

کارشناس رسمی دادگستری فرش استان کرمان

Hits: 10086